Oog voor sport en cultuur

– Faciliteren van cultuur in wijken en kernen
– Een goede wijkaccommodatie in iedere wijk
– Bevordering en beloning van de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en burgers
– Vergroten van onderlinge samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties
– Minder regeldruk voor verenigingen
– Cultuur laagdrempelig en betaalbaar maken
– Verder invulling geven aan het geïntegreerd horecabeleid, zeker in relatie tot evenementen en toeristische ontwikkelingen
– Sturing op ECI als cultureel-educatief centrum, ook vanuit toeristisch en economisch perspectief
– ECI Cultuurfabriek die geregeld een evenement/feest organiseert voor jongeren, zowel pubers als adolescenten
– Meer duidelijkheid over subsidie ECI i.r.t. commerciële en culturele activiteiten
– Permanente tentoonstelling van gemeentelijke kunst bij de ECI Cultuurfabriek
– Het Indiëmonument behoudt haar subsidie, zodat het monument voor Roermond behouden blijft
– Aandacht voor gehandicaptensport
– Privatisering van de sporthal in Swalmen, op voorwaarde dat deze als sporthal behouden blijft
– Zoeken naar mogelijkheden waarop de sportaccommodaties elkaar kunnen versterken
– Vergroten van de exploitatiemogelijkheden van zwembad De Bosberg
– Meer investeren in infrastructuur rondom de zwembaden
– Meer speelgelegenheid voor kinderen in de binnenstad