Oog voor onderwijs

– Voldoende voorzieningen in de wijken, waarbij ook gekeken wordt naar samenvoeging van voorzieningen om deze voor een wijk te behouden
– Financieel gezonde stichting voor het basisonderwijs die de kwaliteit en veiligheid waarborgt
– Kinderen moeten in de eigen wijk naar de basisschool kunnen
– Alle Roermondse basisschoolkinderen moeten kunnen schoolzwemmen en goed gymonderwijs krijgen
– Voldoende aanbod voor ‘continu-onderwijs’, waarbij rekening gehouden wordt met gezinnen waarin de ouders werken
– Middelbaar en volwassenenonderwijs dat aansluit op de vraag uit de markt
– Meer technische scholen, ambachtsscholen en zorgonderwijs naar Roermond halen
– HBO onderwijs naar Roermond halen
– Aantrekkelijker maken voor studerende jongeren om in Roermond te (blijven) wonen
– Ontwikkeling van talent bij kinderen en volwassenen op een laagdrempelige manier