Oog voor mobiliteit

– Zorgen voor voldoende en goed bereikbare parkeergelegenheid tegen lage kosten
– Betaalbare tweede parkeervergunning voor bewoners van de binnenstad
– Duidelijke routing na herstructurering Singelring
– Singelring tussen Zwartbroekplein en Minderbroedersingel ook aanpakken, maar met behoud van tweerichtingsverkeer
– Dynamisch beheer van verkeersinstallaties op de Singelring, ook voor voetgangers
– Zorgen voor goede doorstroming binnen de stad op “Duitse dagen”
– Isoleren van woningen aan de Pastoorswal tegen geluidsoverlast bij de herinrichting van de N280
– Verkeersknip in de Evenkamp, Herten, handhaven
– Toetsing verkeersveiligheid, o.a. Bredeweg, Venloseweg, Oude Keulsebaan en binnenstad, ook in relatie tot het parkeren
– Meer regie op en toezicht van de gemeente bij wegwerkzaamheden
– Verplaatsen van het tankstation van de oostoever naar de westoever van de Maas bij de herinrichting van de N280
– LVR pleit om op A73 Herten op de borden te zetten
– Goede wandel- en fietsvoorzieningen, vooral op schoolroutes
– Een actief fietsbeleid is van belang met nadruk op onderhoud van de fietspaden en sneeuw- en ijsvrij houden van de doorgaande fietsroutes.
– De fietsenstallingen moeten gratis blijven en liefst worden uitgebreid. In de fietsenstalling komen leer-werkplekken voor het opleiden tot vaklui van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
– De fietsroute moet de snelste route binnen de stad zijn.
– Goed openbaar vervoer in verbindingen en frequentie
– Minder gevaarlijke stoffen over het spoor door Roermond en minder sporen
– IJzeren Rijn niet over Roermonds grondgebied
– Betere verbinding van het station naar het oosten van het spoor