Oog voor financiën

– Structurele lasten van de gemeente worden betaald uit lopende inkomsten
– Altijd een actueel zicht op investerings-, onderhouds- en beheersplannen
– Stijgingen in belastingen en heffingen moeten zoveel mogelijk beperkt worden
– Gefaseerd afschaffen hondenbelasting
– Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en reële woonlasten voor inwoners
– Samenwerking met omliggende gemeenten op gebied van zorg, inkoop en arbeid
– BsGW moet klachten van inwoners serieus nemen en adequaat oppakken