Oog voor economie

– Versterking van bedrijvigheid van de bedrijventerreinen, retail en leisure door samenwerking regionaal met OML en Keyport2020
– Stimulering van ondernemerschap
– Steun voor lokale MKB-ondernemers, met name van starters en doorstarters
– Realisatie van Hof van Holland, een winkelcentrum aan de grens bij Asenray, ter bevordering van de economie in Asenray
– Leegstaande gemeentelijke panden wordt geschikt gemaakt als atelier, werkplaats of winkelruimte voor starters
– Uitbreiding van het starterscentrum voor zzp’ers
– Programma voor werkloze ondernemers, bv. omscholing
– Zorgen voor minder werkloosheid
– Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen en meer bekendheid geven aan het discriminatiebureau
– Stimulering van het toerisme van eendaags bezoek naar meerdaags verblijf
– Bevorderen van waterrecreatie
– Betere verbinding tussen de binnenstad en Designer Outlet Center voor toeristen en bezoekers
– Bevordering van initiatieven voor duurzaam energiegebruik