Oog voor dienstverlening en communicatie

– Optimale dienstverlening vanuit het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente
– Uitbreiden van het KCC van de gemeente Roermond, zodat deze ook voor omliggende gemeentes kan werken
– Goed communicatiebeleid van de gemeente, afgestemd op de verschillende doelgroepen, waarbij participatie van burgers een belangrijkere rol krijgt
– Goed communicatiebeleid vanuit de gemeente over de drie transities in de zorg
– Goede, tijdige en transparante communicatie vanuit het College naar de gemeenteraad en de commissies
– Structureel gratis WiFi in de hele binnenstad